Kroniek

Kroniek

Voorgeschiedenis:

Na in meerdere gerenommeerde pianofabrieken in Europa zijn leertijd te hebben afgesloten, vestigt Albert Hahn Sr. zich omstreeks 1905 als pianoleverancier, stemmer en reparateur in de Rode Weeshuisstraat 19 te Groningen. In 1908 fuseert hij met Dhr. E.D. Kunst, pianopedagoog te Groningen. Albert Hahn is geboren in Groningen op 12 mei 1885 en stierf in concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg op 17 februari 1945 zie ook deze link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Albertus_Hahn. Na de oorlog zet zijn zoon J.H. Hahn de fabriek (zie foto) en de winkel voort.

Geschiedenis:

1908 Oprichtingsacte Firma Alb. Hahn en E.D. Kunst te Groningen. Vestiging in het royale pand in de Ebbingestraat 28 (tel.nr. 1363).
1910 Start van eigen maandblad “de Kunstkroniek”, met daarin aankondigingen van concerten, muziekrecensies en artikelen over muziek en componisten. In ons bezit is nog slechts de 9e jaargang van 1919.
 1915 Naast de pianoafdeling wordt een afzonderlijke afdeling ingericht voor orchestrions en pianola. Deze zijn net in de belangstelling geraakt.
 1918 Verplaatsing naar het grotere pand aan de Grote Markt te Groningen, naast de voormalig studenten sociëteit Mutua Fides.
 1919 Begin van een bescheiden fabricage van eigen piano’s, afwisselend onder de namen Alb. Hahn en E.D. Kunst.
 1920 Voor het vervoer van piano’s wordt een grote pianowagen in dienst genomen, getrokken door twee witte schimmels.
 1920 Om in het pand aan de Grote Markt over meer bedrijfsruimte te kunnen beschikken, verhuist de fam. Hahn metterwoon naar de Oude Boteringestraat 11 te Groningen.
 1921 Zweigniederlassung in Weener/Ems in het pand van Gerlach’s Expeditie-onderneming aldaar.
 1921 De productie van piano’s neemt toe. Gezocht wordt naar grotere fabrieksruimte. Hiertoe worden de Zuidlaarder remises van de inmiddels gefailleerde Paardetram-maatschappij gekocht.
 1922 Verplaatsing van deze gebouwen naar het aangekochte terrein te Tynaarlo, tegenover het toenmalige NS-station te Vries-Zuidlaren.
 1923 Volledige concentratie op de fabricage van piano’s aldaar. De detailzaak in Groningen wordt gesloten.
 1928 Bouw van Huize “Fenix” naast de fabriek te Vries-Zuidlaren. De familie Hahn verhuist daarheen (tel. Tynaarlo nr. 6).
 1932 Huize “Fenix” brandt af en wordt in 1933 herbouwd.
 1935 Door de economische crisis gedwongen, wordt (naast de geslonken productie) een uitgebreide reparatie-afdeling ingericht t.b.v. andere pianobedrijven in Nederland.
1940-1945 Vergaande verzetsactiviteiten. Respectievelijk gevangenneming van G. Hahn, Alb. Hahn en G. Oosting (schoonzoon). Allen zijn overleden in 1945. G.G. Hahn en J.H. Hahn werden ook gevangen genomen maar overleefden de oorlog.
1944 Inbeslagneming door Duitse bezetting van de fabriek te Vries-Zuidlaren.  Gehele inventaris en archief vernietidg. In de fabriek worden enkele honderden tewerkgestelden gehuisvest van de Organisation Todt.
1945 Terugkeer uit gevangenschap van G.G. Hahn en J.H. Hahn.
1947-1948 Aarzelende hervatting van de productie van Alb. Hahn piano’s.
1947-1952 Regelmatige huisconcerten in de toonzaal van de fabriek te Vries-Zuidlaren, met als solisten o.a. Cor de Groot, Stephan Askenase, Gerard Hengeveld en George van Renesse.
1949-1966 Productie 250-350 piano’s per jaar met export naar  o.a. Scandinavië, Brazilië, Peru, Duitsland.
 1950 Heropening detailzaak op Hereplein 1 te Groningen.
1952 Door import-embargo in verschillende Zuid-Amerikaanse landen terugval van productie.
1952 Steinway & Sons te Hamburg aanvaardt de distributie van Alb. Hahn piano’s in Noord-Duitsland en wij krijgen de Steinway-vertegenwoordiging voor Noord-Nederland.
 1958 Viering van 50-jarig jubileum, ter gelegenheid waarvan het Amsterdams concertgebouw orkest in Groningen speelde onder leiding van Eduard van Beinum. het was het op één na laatste grote concert dat deze beroemde en veel tre vroeg gestorven dirigent leidde. Solist was Gerard Hengeveld.
1958 J.H. Hahn ontwerpt het model Euryanthe ter ere van het 50-jarig bestaan. Het model heeft een Engels gietijzeren frame en een Fletcher & Newman mechaniek. Speciaal om een meer vriendelijke toon te creëeren is er koperdraad uit de elektrawereld gebruikt voor de basbesnaring.
 1960 Opening van nieuw filiaal in het huurpand aan de Pr. Hendrikstraat 11 te Leeuwarden.
 1964 Verplaatsing van filiaal Leeuwarden naar Pr. Hendrikstraat 10.
1966 Beëindiging productie in fabriek Vries-Zuidlaren.
 1968 Uitbreiding in Groningen door aankoop van de panden Grote Raamstraat 3-5 en Phebenstraat .
1979-1980 Stage A.A. Hahn jr. bij de firma Bechstein.
 1980 Ingebruikname van grote vleugelzaal op de Herebinnensingel 1 te Groningen.
 1981-1982 Stage A.A. Hahn jr. bij firma Steinway & Sons.
1982 Opleiding A.A. Hahn jr. op de Piano Technical Academy te Hamamatsu (Japan). Vervolgopleiding aldaar vond plaats van juni t/m oktober 1985.
1983 Opname A.A. Hahn jr. in de firma Alb. Hahn BV.
1983 Het jaar dat ons bedrijf haar 75-jarig jubileum mocht vieren. Een oude droom om dit jubileum, als een ode aan onze bevrijders, te vieren met een concert met een Engels orkest, Amerikaanse dirigent en een Poolse solist bleek niet te realiseren. Gekozen werd daarom voor een reeks van activiteiten, waarvan achteraf het organiseren van een excursie naar de Steinway & Sons fabriek te Hamburg één van de hoogtepunten is geweest.Andere jubileum activiteiten in 1983 waren onder meer:- Het organiseren van vleugelvoorspeeldagen-Een receptie op 11 november met tal van bijzondere muzikale intermezzi, o.a. een reprise van George van Renesse’s “Grand Valse Brillante” op 6 concertvleugels.

– Een afsluitend 4-daagse reis van al onze medewerkers en partners naar Mallorca.

 1985 Voor de excursie naar Steinway & Sons bleek zoveel belangstelling te bestaan, dat deze een aantal malen moest worden herhaald. Aan deze Steinway-reizen vanuit Groningen werd door honderden muziekliefhebbers uit het hele land deelgenomen.
1987 Voorzichtige oriëntatie op het gebied van digitale toetsinstrumenten waarvoor een groeiende belangstelling viel waar te nemen.
 1988 Opening van een afdeling digitale piano’s en keyboards in het pand aan de Steentilstraat 10 te Groningen.
 1988 Vanaf dat moment was ons bedrijf gevestigd in de panden:Hereplein 1                 – pianoafdeling en kantoorHerebinnensingel 1  – vleugelafdelingCoehoornsingel 8     – magazijn

Gr. Raamstraat 3-5   – magazijn

Phebenstraat 1          – atelier

Steentilstraat 10        – digitale piano’s

Pr. Hendrikstraat 10 – filiaal Leeuwarden

1990 Aankoop van de panden Coehoornsingel 4 en 6, alsmede een gedeelte van de tuin van de Nederlandse Bank aan het Hereplein te Groningen, welke vestiging in 1991 naar Drachten werd verplaatst.
1991 Geleidelijke oriëntatie naar de mogelijkheid tot de bouw van één grote centrale vestiging in Groningen.
1993 Eerste presentatie nieuwbouwschetsen.
1994 Afbraak van de panden Coehoornsingel 4-6 en 8, en begin van de nieuwbouw.
1995 Media december was de opening van het monumentale nieuwe bedrijfspand op de hoek van de Coehoornsingel en Phebenstraat. In het drie etages tellenden gebouw zijn nu alle activiteiten van het bedrijf gehuisvest, incl. de nieuwe en grootste bladmuziekafdeling van Noord-Nederland.
 1996 Start van de samenwerking met een restauratiebedrijf in Polen voor o.a. het overspuiten van piano’s en vleugels in polyesterlakken.
1998 Door een krimpende markt wordt besloten een deel van het pand aan de Coehoornsingel te verhuren. De keyboardafdeling wordt afgestoten.
1997 J.H. Hahn treed af als directeur. A.A. Hahn wordt de nieuwe directeur van Alb. Hahn piano’s.
2002 De afzet van piano’s neemt wereldwijd verder af. Ons bedrijf neemt het besluit om te gaan sluiten. Er wordt begonnen met het verzelfstandigen van alle medewerkers in de buitendienst (pianostemmers).
2004 Alle buitendienst medewerkers werken nu zelfstandig. Start van een grote opheffingsuitverkoop, die veel reacties oplevert. Door het succes van deze uitverkoop blijkt eind 2004 dat het mogelijk is om het bedrijf voort te zetten, in een wat afgeslankte vorm.
2004 In april overlijdt J.H. Hahn onverwacht, na een zeer kort ziekbed, op 79-jarige leeftijd. Hij is altijd erg betrokken gebleven bij het bedrijf.
 2005 Er wordt gezocht naar een betere huisvesting aan de buitenkant van het centrum van Groningen. Hier kunnen bezoekers makkelijker parkeren, en de gaat het laden en lossen van de instrumenten beter.
2006 Het pand aan de Coehoornsingel wordt verkocht.
2007 De afdeling bladmuziek wordt afgestoten.
 2007 Begin 2007 verhuisd het bedrijf naar het Damsterdiep 54-56 te Groningen. Dit is een tijdelijke oplossing totdat er een definitieve locatie is gevonden.
2007 Casco aankoop van het pand aan het Kattegat 16 tegenover de Makro op industriegebied “De Eemspoort”. Het pand wordt eenvoudig ingericht en een entresolvloer wordt geplaatst om een werkplaats te creëren. Op 1 augustus 2007 wordt het nieuwe pand in gebruik genomen.
2008-2009 Alb. Hahn is op deze locatie “Back to Basic”, dat wil zeggen géén dure showroom meer met luxe inrichting, maar en bescheiden pand. De voorraad is kleiner, maar wel actueel en betaalbaar.Verder beschikken wij nog over een reparatieafdeling, opslagmagazijn en een restauratieafdeling in Polen.
2008 Introductie van een eigen Alb. Hahn piano, 125 cm. hoog en een Alb. Hahn vleugel (186 cm.).
2009 Alb. Hahn, meer dan 100 jaar één familie in piano’s, wordt uitgenodigd om zich te presenteren op de Hanzedag in Groningen, als een van de beeldbepalende Groningse ondernemingen.
2011 Alb. Hahn begint met het importeren van de G. Adam piano. Een zwart hoogglans piano met een voordelige prijs onder de 3.000 euro!
 2013  Alb. Hahn start met de verkoop van een kleiner model van 115 cm. hoog.
2019 Onze webshop is online, vanaf nu kunt u alle producten waar onder een piano online kopen en afrekenen met o.a iDeal, Creditcard of Apple Pay