Privacy verklaring

Uw privacy

Alb. Hahn Piano’s vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom wil zij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt van klanten en overige relaties.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Alb. Hahn Piano’s zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 Dit betekent dat zij: • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermeldt met welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt; • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden; • uw persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van de doelstellingen, en u toestemming vraagt in gevallen waarin deze toestemming vereist is; • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in haar opdracht persoons-gegevens verwerken; • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerkt Alb. Hahn Piano’s uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Alb. Hahn Piano’s uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de dienstverlening aan klanten en relaties verzamelt en verwerkt zij hiertoe contactgegevens, zoals uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en emailadres:

  • Wanneer u producten en/of diensten van Alb. Hahn Pianos’s afneemt. Dit kan via de website, via email of telefoon en tijdens een bezoek aan de showroom.
  • Wanneer u contact heeft met Alb. Hahn Pianos’s. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u haar via e-mail of social media benadert, of het contactformulier invult.

Nieuwsbrief en contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u Alb. Hahn Piano’s toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Een Nieuwsbrief wordt op dit moment niet uitgegeven.

Publicatie

Alb. Hahn Piano’s gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceert deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens wordt door Alb. Hahn Piano’s slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door haar een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Alb. Hahn Piano’s behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Zij adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien zij een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal zij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Alb. Hahn Piano’s, Kattegat 16, 9723 JP Groningen of e-mail: info@hahn.nl.